YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ


MEGA FOAM olarak; en üst kalite seviyesinde çalışmalarımızı gerçekleştirirken, çalışmalarımızın tüm aşamalarında aşağıda belirtilen çalışma ilkelerine uyacağımızı taahhüt ederiz. 
 
• KALİTE
 
    Faaliyet gösterdiğimiz yazılım sektöründe, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, hizmetlerimizi zamanında sunarak, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak. 
 
    Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak. 
 
    ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem şartlarının gerekliliklerini yerine getirmek.
 
• ÇEVRE
 
    Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
      
    Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek ve böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak.
 
• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG)
 
    Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak.
 
    İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak.
 
    Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek.
   
   İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.
 
• YASAL ŞARTLARA UYUM
 
    Tüm kanuni yükümlülüklere uygun olarak hareket etmek. “Gönüllülük” esasından hareketle, Kanuni yükümlülükler ve standartların ötesinde bir mükemmellikte çalışmak. 
 
• EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME
 
    Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle müşteri beklentilerine duyarlı, saygılı, yenilikçi insan kaynağını oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinliğini arttırmak. 
 
• SÜREKLİ GELİŞİM VE İYİLEŞTİRME
 
    Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla uygulamakta olduğumuz yönetim sistemlerinin şartlarına uymak ve sistemlerin performansını / etkinliğini sürekli geliştirmek. 
 
 
Onay
Genel Müdür
02.01.2019